Vallgatan 30
(ICA-Kvantumhuset)
296 31 ÅHUS
044-59 000 78
0708-77 23 00
ann.brauner@annbrauner.com
www.annbrauner.com

Tack signaturen " Inga" för brevet.

Du skriver att ni har upprättat ett äktenskapsförord och fått det registrerat.

Tanken är att all egendom skall vara enskild. I äktenskapsförordet står det "all egendom som förvärvats under äktenskapet eller kommer att förvärvas" är det heltäckande?

Svar:

Genom ett äktenskapsförord bestämmer makar om att vad var och en äger skall vara enskild egendom eller vara giftorättsgods.

Egendom som skall vara enskild egendom är skyddad mot delning vid skilsmässa.

För att samtliga era respektive tillgångar ska vara enskild egendom krävs ett heltäckande äktenskapsförord, där det klart framgår att samtliga era tillgångar, som har förvärvats både före och under äktenskapet ska vara vars och ens enskilda egendom.

Jag anser inte att den formulering ni har är heltäckande.

Jag uppfattar det som att det inte avser egendom som förvärvats före äktenskapet.

Jag föreslår att ni anlitar en jurist som går igenom ert äktenskapsförord och upprättar ett nytt.