Vallgatan 30
(ICA-Kvantumhuset)
296 31 ÅHUS
044-59 000 78
0708-77 23 00
ann.brauner@annbrauner.com
www.annbrauner.com

Tack signaturen " Lotta" för brevet.

Du skriver att din bror för 20 år sedan fick en tomt som sedan dess stigit mycket i värde.

Du har inte erhållit några gåvor från föräldrarna.

Du undrar nu om gåvor från föräldrar till barn måste dokumenteras som förskott på arv eller vad säger lagen?

Svar:

Gåvor till barn under föräldrarnas livstid räknas av som förskott på arv om inget annat förordnats i ett skriftligt gåvobrev.

För det fall din bror fick gåvan för 20 år sedan är huvudregeln att gåvovärdet på tomten vid tidpunkten för gåvan avräknas som förskott på arv vid ett framtida arvskifte.

Gåvovärdet får man fram genom att ta marknadsvärdet på tomten vid tidpunkten för gåvotillfället minus eventuella lån som din bror kanske tog över och latent skatt på kapitalvinsten.

Således en eventuell värdeökning på tomten efter gåvan lämnats, som huvudregel inte kommer avräknas som förskott på arv för din bror