Vallgatan 30
(ICA-Kvantumhuset)
296 31 ÅHUS
044-59 000 78
0708-77 23 00
ann.brauner@annbrauner.com
www.annbrauner.com

Tack signaturen " Gunilla" för brevet.

Du skriver att du och din syster ärvde ett hus efter er far för fem år sedan.

Du löste ut din syster och blev därmed ensam ägare till fastigheten.

Fastigheten värderades till 2.000.000 kronor.

Nu har du sålt fastigheten för 3.000.000  kronor.

Din fråga gäller hur reavinsten skall beräknas.Svar:

Jag har utgått ifrån att du tillskiftades fastigheten i samband med arvskiftet efter er far, och att du då erlade en skifteslikvid beräknad på marknadsvärdet.

Det blir ju ingen vinstbeskattning i samband med arvskifte.

Nu när du har sålt fastigheten är det du som skall betala vinstskatten.

Vid arvskiftet övertog du en latent skatteskuld, vilket således skulle beaktas när skifteslikviden beräknades.

Vid försäljning av fastigheten skall vinsten beräknas som skillnaden mellan det ursprungliga anskaffningsvärdet som var 24.000 kronor och 3.000.000 kronor.

Det tas ingen hänsyn till vad du betalade i skifteslikvid vid arvskiftet.

Är fastigheten införskaffad 1952 eller tidigare kan du som anskaffningsvärde använda 150 procent av fastighetens  taxeringsvärde 1952 om det är förmånligare.

Utgifter för ny,- till- och ombyggnad som gjorts på fastigheten får du också dra av.

De sammanlagda förbättringsutgifterna måste uppgå till 5.000 kronor per år.   

Du kan också i hyran ta hänsyn till att bostadsrätten uthyres möblerad.
Var noga med att upprätta ett skriftligt avtal mellan dig och hyresgästen.