FAMILJERÄTT:

TESTAMENTE:

Tvister kring ett testamente är ofta svåra, rent känslomässigt och praktiskt.

Som utomstående med juridisk kompetens kan jag ofta underlätta och bevaka Dina rättigheter.

SAMBOAVTAL:

Vad gäller med eller utan Samboavtal?

Gemensamma barn, gemensam bostad?

ÄKTENSKAPSFÖRORD:

Vad bör vi tänka på innan vi ingår äktenskap?

BOUPPTECKNING:

Jag hjälper Dig med allt det juridiska vid  Bouppteckningar.

ARVSKIFTEN:

Hur ska arvet fördelas mellan arvingarna?

Vad gäller när det finns barn från tidigare äktenskap?

GÅVOR MELLAN MAKAR:

Jag upprättar dokument och ordnar med allt det juridiska som gäller gåvobrev m.m.

FRAMTIDSFULLMAKT:

Jag upprättar Dina dokument .

GÅVA TILL BARN:

Tänk på att upprätta gåvobrev.

BODELNING UNDER ÄKTENSKAPET:

Jag tar hand om allt det juridiska och upprättar behövliga dokument.

SKILSMÄSSA:

Det är tyvärr ofta svårt och krångligt att dela upp tillgångar vid en skilsmässa.

Att ta hjälp av en familjejurist som är kunnig inom familjerätt, kan ge en stor trygghet
och ökar Dina möjligheter att få ut det som Du har rätt till.