AFFÄRSRÄTT

ÖVERLÅTELSEAVTAL:

Tänker Du överlåta Ditt företag?

Vad bör jag tänka på?

KOMPANJONAVTAL:

Att driva företag i kompanjonskap kan vara positivt av många skäl,
Man kan kombinera olika kunskaper och erfarenheter, ge varandra stöd i ett krävande arbete
och vidga kontaktnätet.

Trots de fördelar det kan vara med kompanjonskap, så finns det ändå skäl att tänka på de nackdelar
som kan finnas t.ex. i form av risk för konflikter längre fram.

Ordentliga diskussioner mellan kompanjonerna i god tid före start kan klargöra om man verkligen har samma synsätt
på hur företaget skall drivas.

Dessa diskussioner bör vara systematiska och leda till att man skriver ner vad man är överens om
och sedan låter detta styra det kompanjonavtal som skall upprättas.

AKTIEÄGARSVTAL:

Viktigt vid upprättande av ett aktieägaravtal,

Börja med att beskriva företagets affärsidé, syfte och mål,

Hus ska ansvar och arbetet fördelas?

BOLAGS-AVTAL:

Tänker Ni starta handelsbolag? Fördelar? Nackdelar?

Vad bör vi tänka på?

TVISTER:

Tvist uppstår när två eller flera parter inte kommer överens.

Några av de vanligaste tvisterna handlar om  pengar.

Konsumenttvist om en vara eller tjänst.

Tvist inom familjen.